Přehled předpokládaných výběrových řízení pro rok 2024 - podzemní zásobníky plynu (dále jen "PZP") Gas Storage CZ, s.r.o.

Název Lokalita Předpokládaný měsíc vypsání VŘ
Odpovědná osoba - kontakt
Rekonstrukce rozvodů a ústředen EPS PZP Tvrdonice IX. 24 sarka.pislova@rwe.com
Zapojení sondy HR 2 PZP Tvrdonice IX. 24 lenka.werberova@rwe.com
Rekonstrukce vrátnice PZP PZP Tvrdonice VI. 24 sarka.pislova@rwe.com
Nádrž se separátorem PZP Tvrdonice VII. 24 lenka.werberova@rwe.com
Betonové plochy pro chladiče PZP Tvrdonice V. 24 sarka.pislova@rwe.com
Oplocenky PZP Tvrdonice VI. 24 sarka.pislova@rwe.com
Studie SHZ PZP Tvrdonice VI. 24 sarka.pislova@rwe.com
Poskytování úklidových prací PZP Dolní Dunajovice X. 24 sarka.pislova@rwe.com
Drobné stavební práce PZP Dolní Dunajovice X. 24 sarka.pislova@rwe.com
Rekonstrukce EZS na základě projektu SKS Blansko PZP Dolní Dunajovice IV. 24 sarka.pislova@rwe.com
Oprava podlahy v hale kompresorovny PZP Štramberk VI. 24 sarka.pislova@rwe.com
Oprava mostu PZP Štramberk IV. 24 sarka.pislova@rwe.com
Oprava betonových patek a základů na sondách / I. etapa PZP Štramberk V. 24 sarka.pislova@rwe.com
Oprava sociálního zařízení v 1. NP velín PZP Štramberk VIII. 24 sarka.pislova@rwe.com
Nákup etanolu všechny PZP IX. 24 lenka.werberova@rwe.com
Drobné stavební práce PZP Třanovice X. 24 sarka.pislova@rwe.com
Revize elektro všechny PZP X. 24 lenka.werberova@rwe.com