Pevná skladovací kapacita virtuálního zásobníku

Nabízíme uživatelům svých skladovacích kapacit takový technický těžební výkon, který se rovná maximálnímu ověřenému technickému těžebnímu výkonu našich podzemních zásobníků.

Naše skladovací kapacita virtuálního zásobníku plynu v energetických jednotkách (může se měnit, i když skladovací kapacita v objemových jednotkách zůstává stejná) od:

1. srpen 2023 (zaokrouhleno)

Technická kapacita

Celková sjednaná kapacita

Dostupná kapacita

provozní objem (TWh)

29

29

0

max. vtláčecí kapacita (GWh/den)

324


324


0

max. těžební kapacita (GWh/den)

423


423


0
Technická kapacita je maximální skladovací kapacita, kterou můžeme nabídnout.