Provozní informace

Vždy aktuální data

Na základě pravidel daných Energetickým zákonem a Vyhláškou o pravidlech trhu s plynem zveřejňujeme následující provozní informace o našich podzemních zásobnících plynu:

RWE Image RWE Image