Zpracování osobních údajů

Dne 27. 4. 2016 bylo přijato Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zkratka ONOOÚ nebo GDPR. Toto nařízení je platné ke dni 27. dubna 2016 pro všechny členské státy a účinné od 25. května 2018. Cílem je ochrana osobních údajů subjektů, tj. identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jejíž osobní údaj získal a zpracovává správce nebo zpracovatel.

Správce osobních údajů společnost RWE Gas Storage CZ, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ 27892077, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. z. 124711 C plní povinnost ve smyslu zpracování osobních údajů v souladu s tímto nařízením.

V případě dotazů týkajících se problematiky tohoto nařízení nás prosím kontaktujte.