RWE Image

Program rovného zacházení

Naše společnost přijala Program rovného zacházení, jehož účelem je zajistit rovné a nediskriminační postavení všech účastníků trhu s plynem, kteří využívají či chtějí využívat služeb společnosti. Program rovného zacházení je souborem opatření zajišťujících vyloučení diskriminačního jednání provozovatele zásobníku ve vztahu k účastníkům trhu, kteří nejsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele. Program stanovuje práva a povinnosti zaměstnanců provozovatele zásobníku plynu a pravidla týkající se implementace a kontroly jeho dodržování.

Auditorem programu je p. Tomáš Salamon ze společnosti DENEŠ & SALAMON, advokátní kancelář, s.r.o., kontakt níže.

Tomáš Salamon

Auditor Programu rovného zacházení