Vaše nastavení souborů cookie a pixelů na adrese rwe-gasstorage.cz

Vyberte, které soubory cookie a pixely můžeme používat. Upozorňujeme, že některé soubory cookie jsou nezbytné z technických důvodů a musí být povoleny, aby byla zachována funkčnost našich webových stránek. Pokud byste chtěli využít všech služeb na našem webu, zvažte prosím, že si musíte vybrat každou kategorii souborů cookie. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů Privacy Policy.

    • Zajišťují stabilitu internetových stránek.
    • Umožňují uložení Vašich přihlašovacích údajů.
    • Umožňují vylepšovat uživatelský dojem z internetových stránek.
    • Poskytují reklamu, která je relevantní pro vaše zájmy.

    • Umožňují vám sdílet zajímavý obsah přímo se sítí sociálních médií.

Nastavení cookie a pixelů na rwe-gasstorage.cz můžete kdykoliv změnit pomocí odkazu data privacy.

Imprint

Zobrazit podrobnosti
Vybrat vše Potvrdit výběr
RWE Image

Dolní Dunajovice

Podzemní zásobník plynu se nachází 6 km severně od Mikulova pod východním úpatím Pavlovských vrchů na katastrech obcí Dolní Dunajovice, Horní Věstonice a Březí. Je největším zásobníkem plynu v České republice.

Historie

Při regionálním seismickém průzkumu Karpatské čelní hlubiny byla v blízkosti obce Dolní Dunajovice objevena při Věstonickém zlomu nadějná struktura pro akumulaci uhlovodíků. Hned prvním vrtem byla v roce 1973 zjištěna významná akumulace zemního plynu v bazálních klastikách eggenburgu. Již během primární těžby zemního plynu bylo rozhodnuto, že po odtěžení cca 50% zásob bude na struktuře vybudován podzemní zásobník plynu.


Geologie

Drenážní horninu plynového ložiska uloženou v hloubce 1050m pod povrchem tvoří glaukonitické pískovce až prachovce, uložené místy až v sedmi hydrodynamických spojených vrstvách částečně oddělených nepravidelnými proplástky jílovců, takže tvoří jeden hydrodynamický celek. Vrchol struktury tvoří věstonický zlom o výšce skoku cca 150 m v úrovni mesozoických vápenců, na které přímo transgredovala eggenburgská klastika. Nadloží plynonosného horizontu tvoří vápnité jílovce, jejichž svrchní hranicí prochází rozhraní eggenburg - karpat. V jižní části struktury byla v karpatských sedimentech objevena ještě malá akumulace plynu v hloubce - 660 m.


Nadzemní část:

PZP má technologii jak pro vtláčení, tak i pro těžbu plynu, přičemž část technologie pro vtláčení i těžbu je společná. Součástí PZP jsou čtyři sběrná střediska. PZP je napojen na plynovody přepravní soustavy DN 700/500 PN 63 Uherčice- Dolní Dunajovice.


Technologie pro vtláčení se skládá z dále uvedených základních částí:

Vstupní filtry pro čištění plynu, měření množství plynu před vtláčením do zásobníku, čtyři boxerkompresory ČKD typ 4 JBK 240 s elektropohonem, chladiče plynu, odlučovače oleje pro odloučení oleje z plynu, sběrná střediska s měřícími a regulačními tratěmi sond, provozní sondy, plynovody s propojovacími kolektory.


Technologie pro těžbu se skládá z dále uvedených základních částí:

Provozní sondy a zařízení pro nástřik metanolu, sběrná střediska s měřícími a regulačními tratěmi sond, zařízení pro separaci (odvodnění ložiskové vody) a ohřev plynu (zvýšení teploty plynu před snížením jeho tlaku), sušením plynu (odstraněním vodních par z plynu) a regenerace glykolu, výstupní filtry pro čištění plynu, měření množství plynu před jeho expedicí do přepravní  soustavy, plynovody s propojovacími kolektory.

Pro sledování a řízení veškeré technologie PZP se používá řídící systém. Z hlediska operátora zajišťuje funkce: přehledné zobrazení stavu řízení technologického procesu, umožnění ručního zásahu operátora do řízení a archivaci průběhu řízení včetně varovných a havarijních hlášení.