Grantový program

Grantový program na podporu rozvoje regionů a obcí, kde působíme

Cílem našeho grantového programu je podporovat rozvoj regionů a obcí v místech působení společnosti. Regionálně orientovanou pomocí chce společnost přispívat k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých sousedských vztahů. Společnost se tímto krokem přihlásila k plnění konceptu společenské odpovědnosti.

V roce 2022 jsme přijali celkem 29 žádostí o finanční příspěvek, z nichž bylo vybráno 17 projektů, jimž byla přidělena finanční podpora v celkové výši 2 485 000,- Kč.

Nad rámec grantového programu byla poskytnuta podpora obcím v souvislosti s ničivým tornádem ve výši 1 000 000,- Kč.

V rámci grantového programu plánujeme v roce 2023 rozdělit částku o celkové výši až 3 miliony Kč. Nejvyšší příspěvek, který může obdržet jeden žadatel v jednom kole, je 250 tisíc Kč, nejnižší 10 tisíc Kč. Finanční podporu mohou získat projekty z jakékoli oblasti. Při hodnocení jsou však upřednostňovány ty projekty, které se přímo zaměřují na rozvoj oblastí v okolí provozů naší společnosti. Prioritně jsou podporovány aktivity orientované na mladé lidi a rodiny s dětmi.

Podmínky získání grantu

Žádosti o grant se vyhodnocují pravidelně v rámci jednotlivých kol do vyčerpání plánované částky. Každý projekt je posuzován podle stanovených kritérií.

Kritéria posuzování žádostí

Průběh grantového řízení

Žádost o grant

Grantový program pro rok 2023 byl již uzavřen.

Žádost o příspěvek z grantového programu

RWE Image RWE Image

Jana Ryšavá

Grantový program