Vaše nastavení souborů cookie a pixelů na adrese rwe-gasstorage.cz

Vyberte, které soubory cookie a pixely můžeme používat. Upozorňujeme, že některé soubory cookie jsou nezbytné z technických důvodů a musí být povoleny, aby byla zachována funkčnost našich webových stránek. Pokud byste chtěli využít všech služeb na našem webu, zvažte prosím, že si musíte vybrat každou kategorii souborů cookie. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů Privacy Policy.

    • Zajišťují stabilitu internetových stránek.
    • Umožňují uložení Vašich přihlašovacích údajů.
    • Umožňují vylepšovat uživatelský dojem z internetových stránek.
    • Poskytují reklamu, která je relevantní pro vaše zájmy.

    • Umožňují vám sdílet zajímavý obsah přímo se sítí sociálních médií.

Nastavení cookie a pixelů na rwe-gasstorage.cz můžete kdykoliv změnit pomocí odkazu data privacy.

Imprint

Zobrazit podrobnosti
Vybrat vše Potvrdit výběr
RWE Image

Testlab Geo-Services

Dočasné pozastavení uvolňování akreditovaných zkoušek

Od 1.9. 2021 bude pozastaveno uvolňování akreditovaných výsledků zkoušek z důvodu stěhování laboratoře do nových prostor v Areálu Slatina v Brně. Udělení nového osvědčení o akreditaci, dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, je předpokládáno na říjen-listopad 2021. Do tohoto předpokládaného termínu budou všechny dodané výsledky mimo rozsah akreditace.
 

O laboratoři

Akreditovaná zkušební laboratoř naší společnosti Testlab Geo-Services provádí stanovení chemického  a izotopického složení zemního plynu, výpočet jeho dalších fyzikálně-chemických parametrů z naměřených hodnot a stanovení izotopického složení vody. Laboratoř je držitelem osvědčení o akreditaci č. 527/2020 vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., jako zkušební laboratoř č. 1652. Laboratoř má tedy zavedený systém managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Nabízené akreditované testy

Zkouška

Cena za vzorek (Kč bez DPH)

Stanovení složení zemního plynu plynovou chromatografií a stanovení jeho fyzikálně-chemických parametrů výpočtem z naměřených hodnot (podle SOP 01)

3 000

Stanovení δ13C v metanu metodou CRDS (podle SOP 03)

2 500

Stanovení δ13C v oxidu uhličitém metodou CRDS (podle SOP 04)

2 500

Stanovení δ18O a δ2H ve vodě metodou CRDS (podle SOP 06)

1 000

Stanovení δD v metanu metodou CRDS (podle SOP 08)

3 500

Stanovení δ17O ve vodě metodou CRDS (podle SOP 07)*

500

Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu (podle SOP 09)*

3000 za 1h práce (min. 2h)

Stanovení rosného bodu uhlovodíků v zemním plynu (podle SOP 10)*

3000 za 1h práce (min. 2h)

Terénní stanovení koncentrace metanu (podle SOP 11)*

500

Stanovení sirovodíku v zemním plynu plynovou chromatografií s TCD a FID (podle SOP 02)*

1000

Stanovení δ13C v etanu a propanu metodou CRDS (podle SOP 12)*

3000

Stanovení vyšších uhlovodíků C6+ pomocí TDS-GC (včetně odběru vzorku, podle SOP 13*)  7000
Odběr vzorku plynu (podle SOP 05*) 500
Odběr vzorku vody (podle SOP 05*) 100
Cena za dojezd 13 Kč / km 

*Označení neakreditované zkoušky.

Chemické složení zemního plynu se stanovuje plynovou chromatografií s detektory FID a TCD plynovým chromatografem GC 7890A (Agilent Technologies). Stanovované složky jsou uhlovodíky (metan, etan, propan, isobutan, n-butan, neopentan, isopentan, n-pentan, hexany), helium, vodík, oxid uhličitý, kyslík a dusík. Vypočítávané fyzikálně-chemické parametry jsou spalné teplo, výhřevnost, Wobbeho index, hutnota a hustota.

Pro stanovení izotopického složení v rámci zkoušek č. 2 a 3 se používá spektrometr G2201-i (Picarro, Inc.); v rámci zkoušky č. 4 a pro stanovení izotopického složení kyslíku (δ17O) se používá spektrometr L2140-i (Picarro, Inc.). Stanovení izotopického složení vodíku (δD v metanu) se při zkoušce č. 5 provádí plynovým chromatografem GC 7820A (Agilent Technologies) a spektrometrem G2182-i (Picarro, Inc.).


Ceník ostatních služeb

Služba

Cena (bez DPH)

Odběr vzorku plynu (podle SOP 05)*

500 Kč

Odběr vzorku vody (podle SOP 05)* 

200 Kč

Cena za dojezd*

13 Kč/km

 

* neakreditovaná zkouška nebo služba