RWE Image

Aukční systém

V souladu s platnou legislativou realizujeme prodej skladovací kapacity především prostřednictvím elektronických aukcí v našem Aukčním systému.

Zájemce o skladovací kapacitu, obvykle obchodník s plynem, který se chce elektronické aukce zúčastnit, musí být nejdříve registrován v Aukčním systému. Registrace se provádí pomocí následujícího elektronického registračního formuláře.


Identifikace společnosti

Uživatelské účty

Jméno a příjmení

Email/ login

Telefon