Platforma pro sekundární prodej

Našim zákazníkům nabízíme platformu pro transparentní přeprodej skladovací kapacity nebo plynu a to přes:

Elektronickou nástěnku

Aukce sekundární kapacity.

Elektronická nástěnka

Pro ukladatele a zájemce o skladovací kapacitu / plyn v zásobníku jsme zřídili elektronickou nástěnku, která slouží ke zveřejňování jejich poptávek a nabídek.

Datum vložení

Zadavatel nabídky

Skladovací kapacita

Časové období

Kontakt

Poznámka

/

/

/

/

/

/

Aukce sekundární skladovací kapacity

Rádi pro naše zákazníky zorganizujeme sekundární aukci skladovací kapacity přes náš Aukční systém.

Datum aukce

Nabízená kapacita

Skladovací období

Indikativní cena

Další podmínky

Kontakt

/

/

/

/

/

/

Popis služby

Aukce sekundární kapacity (dále „aukce“) je určena pro naše zákazníky, kteří mají zájem o sekundární prodej své rezervované skladovací kapacity pomocí elektronické aukce. Na základě výsledku aukce se provádí převod nebo přenos skladovací kapacity, kterou má vyhlašovatel aukce rezervovanou v zásobníku plynu pro úspěšné uchazeče v aukci.

Vyhlašovatel aukce může nabídnout celou nebo část jím rezervované skladovací kapacity, a to jako bundle nebo samostatně provozní objem, těžební nebo vtláčecí výkony. Vyhlašovatel aukce může nabídnout skladovací kapacitu pro kratší období a také s jiným poměrem provozního objemu, vtláčecího a těžebního výkonu, než jaký je uvedený v jeho smlouvě o uskladňování plynu. Pouze vtláčecí a těžební křivky je nutné ponechat v původní podobě.

Aukce probíhá online v našem aukčním systému obdobně jako v případě aukce volné skladovací kapacity, kterou přímo nabízíme. Podmínky každé jednotlivé aukce budou určeny dohodou mezi námi a vyhlašovatelem aukce.


Výhody
  • Různé typy aukcí (rostoucí, klesající atd.)

  • Prostředí našeho Aukčního systému

  • Využití naší databáze zájemců o skladovací kapacitu

  • Podmínky aukce si stanovuje ukladatel

  • Optimalizace portfolia