Vaše nastavení souborů cookie a pixelů na adrese rwe-gasstorage.cz

Vyberte, které soubory cookie a pixely můžeme používat. Upozorňujeme, že některé soubory cookie jsou nezbytné z technických důvodů a musí být povoleny, aby byla zachována funkčnost našich webových stránek. Pokud byste chtěli využít všech služeb na našem webu, zvažte prosím, že si musíte vybrat každou kategorii souborů cookie. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů Privacy Policy.

    • Zajišťují stabilitu internetových stránek.
    • Umožňují uložení Vašich přihlašovacích údajů.
    • Umožňují vylepšovat uživatelský dojem z internetových stránek.
    • Poskytují reklamu, která je relevantní pro vaše zájmy.

    • Umožňují vám sdílet zajímavý obsah přímo se sítí sociálních médií.

Nastavení cookie a pixelů na rwe-gasstorage.cz můžete kdykoliv změnit pomocí odkazu data privacy.

Imprint

Zobrazit podrobnosti
Vybrat vše Potvrdit výběr

Disclaimer

Disclaimer - Obecné zásady a podmínky použití

Poskytování obecných údajů a informací

Snažíme se zajistit přesnost informací a údajů na našich webových stránkách. Nezaručujeme ani neodpovídáme za aktuálnost, přesnost nebo úplnost poskytovaných informací a údajů vyjma údajů publikovaných dle zákonných požadavků. To platí také pro všechny webové stránky, na které odkazují naše hypertextové odkazy - neodpovídáme za obsah webových stránek přístupných pomocí těchto hypertextových odkazů. Vyhrazujeme si právo na změny a doplnění poskytnutých informací a dat bez předchozího upozornění.

Informace na webových stránkách obsahují výhledová prohlášení. Tato prohlášení odrážejí názory, očekávání a předpoklady vedení, když jsou učiněna, a jsou založena na informacích, které má management k dispozici, když jsou učiněny. Výhledová prohlášení se nepovažují za příslib uskutečnění budoucích výsledků a vývoje a zahrnují známá a neznámá rizika a nejistoty. Skutečné výsledky a vývoj se tedy mohou významně lišit od očekávání a předpokladů v nich vyjádřených v důsledku různých faktorů. Tyto faktory zahrnují především změny v obecném ekonomickém a konkurenčním prostředí. Kromě toho vývoj na finančních trzích a výkyvy směnných kurzů měn, změny vnitrostátních a mezinárodních zákonů a předpisů, zejména s ohledem na daňové předpisy, a další faktory mohou ovlivnit budoucí výsledky a vývoj společnosti. My ani žádný z našich přidružených subjektů nepřebírá žádné povinnosti aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení obsažená v tomto oznámení.

Údaje o trhu

Neodpovídáme za žádnou přímou ani nepřímou újmu, včetně ušlého zisku, vzniklou v důsledku použití informací nebo údajů uvedených na této webové stránce.

Odpovědnost

Pokud není uvedeno jinak, vlastníme práva na obrázky. Kopírování a neoprávněné použití - komerční i nekomerční - bez předchozího souhlasu vlastníka je zakázáno.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

RWE Image RWE Image